Czy warto odzyskiwać podatek VAT z Unii Europejskiej?

Zwrot podatku VAT z Unii Europejskiej

Firmy ponoszące koszty w innych krajach Unii Europejskiej związane z prowadzeniem działalności nie mogą odliczyć podatku VAT od tych wydatków w polskiej deklaracji podatkowej. Nie oznacza to jednak braku możliwości odzyskania zapłaconego VATu. Na podstawie reguły unikania podwójnego opodatkowania polska firma może uzyskać zwrot VAT z UE składając wniosek VAT-REF. Wniosek VAT-REF jest wysyłany elektronicznie do danego państwa członkowskiego poprzez polski urząd skarbowy, który weryfikuje uprzednio podstawowe informacje na temat podatnika wymagane aby uzyskać zwrot VAT z UE.

Czy warto odzyskiwać podatek VAT z Unii Europejskiej?

Kto może ubiegać się o zwrot podatku VAT z Unii Europejskiej?

Nie każdy przedsiębiorca może starać się o zwrot VAT z UE z tytułu ponoszonych kosztów w innym państwie członkowskim. Aby móc ubiegać się o zwrot VAT z UE trzeba spełniać następujące warunki:

 • należy być czynnym podatnikiem VAT w Polsce,
 • poniesione koszty muszą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • firma nie może być podatnikiem VAT ani dokonywać sprzedaży w kraju, do którego jest składany wniosek (wyjątkami od sprzedaży są usługi transportowe oraz tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia),
 • konieczne jest prowadzenie opodatkowanej sprzedaży w Polsce,
 • należy mieć siedzibę w kraju innym niż kraj, w którym ubiegamy się o zwrot podatku.
W sytuacji kiedy przynajmniej jedno kryterium nie zostaje spełnione przez firmę, nie ma możliwości złożenia wniosku o zwrot VAT z UE.

Za jakie koszty można odzyskać podatek VAT z UE?

Wniosek VAT-REF można złożyć na podstawie kosztów poniesionych przykładowo za:

 • paliwo i oleje,
 • opłaty drogowe,
 • naprawy,
 • parkingi,
 • wynajem pojazdów,
 • noclegi,
 • targi i szkolenia.

Jakie dokumenty można uwzględnić we wniosku o zwrot VAT z UE?

Zgodnie z regułami zawartymi w dyrektywie 2008/9/WE dnia 12 lutego 2008 r., zwrot VAT z UE przysługuje firmie za koszty związane z jej wykonywaną działalnością. Rodzaj dokumentów na podstawie których możemy ubiegać się o zwrot VAT z UE jest zależny od wewnętrznych przepisów danego państwa członkowskiego. W niektórych państwach wystarczą zwykłe paragony, natomiast w części państw każdorazowo do zwrotu wymagane są faktury VAT.

Jak często można składać wnioski VAT-REF?

O zwrot VAT z UE za dany rok możemy ubiegać się najpóźniej do 30 września następnego roku. Należy pamiętać, że okres składanego wniosku VAT-REF nie może być krótszy niż 3 miesiące oraz dłuższy niż rok kalendarzowy. Minimalna kwota o jaką można ubiegać się w danym kraju członkowskim Unii Europejskiej to 50 € dla wniosków całorocznych oraz 400 € dla wniosków za okres krótszy niż rok.

Kim jest pełnomocnik do zwrotu podatku VAT?

Każdy wnioskodawca, który ubiega się o zwrot VAT z UE może wyznaczyć pełnomocnika do reprezentacji. Uprawnieniem pełnomocnika jest złożenie wniosku VAT-REF oraz odpowiadanie na wszelką korespondencję związaną z procedurą ubiegania się o zwrot podatku VAT (np. udzielanie odpowiedzi na wezwania otrzymanie z urzędów zagranicznych) otrzymać zwrot VAT z UE.

← Powrót do listy wpisów