Podatek EUSt – czym jest i czy można go odzyskać?

„Kupiłem samochód w Szwajcarii i zapłaciłem podatek na granicy niemieckiej. Czy mogę go odzyskać?” – to najczęstsza sytuacja, w której natrafiamy na obcobrzmiący podatek EUSt. Jeśli sprowadziłeś samochód spoza Unii Europejskiej, np. Szwajcarii lub Stanów Zjednoczonych, na granicy niemieckiej mogłeś zapłacić właśnie podatek EUSt.

Podatek EUSt – czym jest i czy można go odzyskać?

Co to jest podatek EUSt?

Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) to nic innego jak podatek obrotowy od towarów importowanych. W przypadku importu towaru spoza Unii Europejskiej, np. samochodu, przekraczając granicę z Unią w Niemczech bez posiadania niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej, jesteś zobowiązany do zapłacenia podatku. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy wartość importowanego towaru nie przekracza 26,28 €. Podatek EUSt jest równy 19% wartości towaru, który został importowany. Podczas obliczania wysokości podatku EUSt brane są również pod uwagę koszty jego transportu.

Jak odzyskać podatek EUSt?

Jeżeli importowane towary będą przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powinny być zwolnione z podatku. Dlatego jeśli jednak podatek został zapłacony, a od daty importu nie minęły 4 lata, masz możliwość odzyskania podatku. Może to natomiast nastąpić wyłącznie poprzez rejestrację w niemieckim urzędzie skarbowym. Nie ma możliwości odzyskania podatku EUSt poprzez polskie urzędy. W Niemczech zostały wyznaczone cztery urzędy skarbowe obsługujące rejestracje polskich przedsiębiorców. O przynależności do danego urzędu decyduje pierwsza litera w nazwie firmy:
od litery A do G - Urząd Skarbowy w Hameln
od litery H do L - Urząd Skarbowy w Oranienburgu
od litery M do R - Urząd Skarbowy w Chociebużu
od litery S do Ż - Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth

Po złożeniu stosownych dokumentów rejestracyjnych niemiecki urząd przydzieli firmie tamtejszy numer podatkowy, tj. Steuernummer (St.Nr.).

Jakie dokumenty są wymagane do zwrotu podatku EUSt?

Aby otrzymać zwrot podatku EUST, po rejestracji w niemieckim urzędzie, konieczne jest złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej. Urząd niemiecki może poprosić o przedłożenie potwierdzenia zapłaty podatku EUST wraz z dokumentami celnymi, poświadczenie bycia czynnym podatnikiem VAT w Polsce oraz potwierdzenia, że przewożony towar został sprowadzony do Polski i jest w użyciu (np. w przypadku importowanego samochodu może być to dowód rejestracyjny pojazdu). Polskie firmy są także zobowiązane do zadeklarowania importowanego towaru w polskiej deklaracji VAT jako nabycia wewnątrzwspólnotowego.

← Powrót do listy wpisów