Najczęściej zadawane pytania

Nadal nie jesteś przekonany do nawiązania współpracy z nami?

Przeczytaj odpowiedzi na poniższe pytania.

Od przygotowania wniosku o zwrot podatku VAT z Unii Europejskiej pobieramy prowizję. Żeby obliczyć prognozowaną prowizję, odwiedź nasz kalkulator prowizji.

W przypadku składania wniosków za cały rok minimalna kwota zwrotu wynosi 50 €. Jeśli wniosek dotyczy krótszego okresu, minimalna kwota zwrotu wynosi 400 €. Minimalne kwoty wymagane do złożenia wniosku VAT-REF wynikają z rozporządzenia Unii Europejskiej.
Dla krajów, których waluta jest inna niż euro, wynoszą one średnio:
- Bułgaria: 100,00 BGN/rok, 800,00 BGN/wniosek za krótszy okres niż wniosek całoroczny.
- Chorwacja: 400,00 HRK/rok, 3.100,00 HRK/wniosek za krótszy okres niż wniosek całoroczny.
- Czechy: 1209,00 CZK/rok, 9670,00 CZK/wniosek za krótszy okres niż wniosek całoroczny.
- Dania: 400,00 DKK/rok, 3.000,00 DKK/wniosek za krótszy okres niż wniosek całoroczny.
- Rumunia: 211,41 RON/rok, 1.650,00 RON/wniosek za krótszy okres niż wniosek całoroczny.
- Szwecja: 500,00 SEK/rok, 4.000,00 SEK/wniosek za krótszy okres niż wniosek całoroczny.
- Węgry: 13.000,00 HUF/rok, 100.000,00 HUF/wniosek za krótszy okres niż wniosek całoroczny.
- Wielka Brytania: 16,00 GBP/rok, 130,00 GBP/wniosek za krótszy okres niż wniosek całoroczny, przy czym wnioski całoroczne dotyczą roku podatkowego (nie kalendarzowego) w Wielkiej Brytanii, który rozpoczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca.

W części państw członkowskich Unii Europejskiej zwrot podatku VAT z paragonów lub rachunków uproszczonych jest możliwy. W innych przypadkach ubiegamy się o faktury. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Zdecydowanie tak!
W przeciwieństwie do wystawców kart paliwowych specjalizujemy się wyłącznie w usłudze zwrotu podatku, dlatego dążymy do tego, by wnioskowane kwoty były jak najwyższe. Oznacza to, że nie odrzucamy paragonów, ani faktur, które nie spełniają wymogów, tylko staramy się w miarę możliwości pozyskać prawidłowe dokumenty zakupowe.
Zwroty przelewane są bezpośrednio na konto walutowe, a nie są rozliczane w ramach debetu na karcie paliwowej.
Nie doliczamy też żadnych stałych opłat poza prowizją.
Wystawcy kart paliwowych często korzystają z usług firm mających siedzibę w innym kraju - siedziba naszej firmy jest w Rybniku.

Wnioski można składać w okresach rocznych, półrocznych bądź kwartalnych.

4 miesiące od otrzymania wniosku o zwrot podatku VAT przez kraj zwrotu. Jeśli urząd zagraniczny, u którego ubiegamy się o zwrot VAT, poprosi w ramach kontroli o dostarczenie dodatkowych dokumentów, termin wydłuża się do 6 miesięcy.

Z nami możesz otrzymać zwrot jeszcze przed decyzją kraju zwrotu. Zapraszamy do zapoznania się z usługą Trybu Natychmiastowego.

- wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej: do 30 września za rok poprzedni,
- Norwegia: do 30 września za rok poprzedni,
- Wielka Brytania: do 6 miesięcy po zakończeniu rozliczanego okresu (kwartał/półrocze/rok), przy czym w przypadku tego kraju mowa jest o roku podatkowym, który rozpoczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca.

Składamy wnioski o zwrot podatku VAT do wszystkich krajów UE (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy) oraz do Norwegii i Wielkiej Brytanii.

Obsługujemy wyłącznie firmy w zakresie zwrotu podatku VAT z krajów UE.

Wnioski o zwrot podatku VAT można składać tylko za rok ubiegły (termin upływa 30 września) i za rok bieżący w okresach kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Wyjątkiem jest Holandia - można wnioskować o zwrot podatku VAT za 5 lat wstecz.

Można wnioskować o zwrot VAT za paliwo, oleje, opłaty drogowe, hotele, wynajem środków transportu, naprawy oraz inne wydatki na cele firmy ponoszone za granicą.

Nie, nasza firma obsługuje zwroty VAT z zagranicy nie tylko dla firm z siedzibą w Polsce! Z przyjemnością pomagamy również firmom z Czech oraz Niemiec.

Austria: podstawowa stawka VAT 20%, obniżona stawka VAT 13%, 10%,
Belgia: podstawowa stawka VAT 21%, obniżona stawka VAT 12%, 6%,
Bułgaria: podstawowa stawka VAT 20%, obniżona stawka VAT 9%,
Cypr: podstawowa stawka VAT 19%, obniżona stawka VAT 9%, 5%,
Chorwacja: podstawowa stawka VAT 25%, obniżona stawka VAT 13%,
Czechy: podstawowa stawka VAT 21%, obniżona stawka VAT 15%, 10%,
Dania: podstawowa stawka VAT 25%,
Estonia: podstawowa stawka VAT 20%, obniżona stawka VAT 9%,
Finlandia: podstawowa stawka VAT 24%, obniżona stawka VAT 14%, 10%,
Francja: podstawowa stawka VAT 20%, obniżona stawka VAT 10% 5,5% 2,1%,
Grecja: podstawowa stawka VAT 24%, obniżona stawka VAT 13% , 6%,
Hiszpania: podstawowa stawka VAT 21%, obniżona stawka VAT 10%, 4%,
Holandia: podstawowa stawka VAT 21%, obniżona stawka VAT 6%,
Irlandia: podstawowa stawka VAT 23%, obniżona stawka VAT 13.5%, 9%, 4.8%,
Litwa: podstawowa stawka VAT 21%, obniżona stawka VAT 9%, 5%,
Łotwa: podstawowa stawka VAT 21%, obniżona stawka VAT 12%, 5%,
Luksemburg: podstawowa stawka VAT 17%, obniżona stawka VAT 14%, 8%, 3%,
Malta: podstawowa stawka VAT 18%, obniżona stawka VAT 5%, 7%,
Niemcy: podstawowa stawka VAT 19%, obniżona stawka VAT 7%,
Polska: podstawowa stawka VAT 23%, obniżona stawka VAT 8%, 5%,
Portugalia: podstawowa stawka VAT 23%, obniżona stawka VAT 13%, 6%,
Rumunia: podstawowa stawka VAT 19%, obniżona stawka VAT 9%, 5%,
Słowacja: podstawowa stawka VAT 20%, obniżona stawka VAT 10%,
Słowenia: podstawowa stawka VAT 22%, obniżona stawka VAT 9.5%,
Węgry: podstawowa stawka VAT 27%, obniżona stawka VAT 18% , 5%,
Włochy: podstawowa stawka VAT 22%, obniżona stawka VAT 10%, 5%, 4%,

poza Unią Europejską:
Norwegia: podstawowa stawka VAT 25%, obniżona stawka VAT 13%, 15%,
Wielka Brytania: podstawowa stawka VAT 20%, obniżona stawka VAT 5%.

Tak, zajmujemy się również zwrotem podatku VAT z Norwegii oraz Wielkiej Brytanii.

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę