Zwrot podatku VAT

Skąd można odzyskać podatek VAT? Skąd można odzyskać podatek VAT?

Skąd można odzyskać podatek VAT?

Podatek VAT można odzyskać ze wszystkich krajów UE, a więc z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski*, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch i Szwecji a także z Wielkiej Brytanii i Norwegii.

*dla firm zarejestrowanych w Czechach oraz Niemczech.

Za co i z jakich dokumentów można odzyskać podatek VAT?

Podatek VAT można odzyskać za paliwo, oleje, opłaty drogowe, hotele, wynajem środków transportu, naprawy oraz inne wydatki na cele firmy.

Wnioskujemy o zwrot na podstawie faktur, ale również paragonów, jeśli dany kraj je akceptuje.

Brak faktur za zakupione produkty lub usługi nie oznacza braku możliwości odzyskania VAT-u. W Twoim imieniu wystąpimy z prośbą o wystawienie faktury.

Za co i z jakich dokumentów można odzyskać podatek VAT? Za co i z jakich dokumentów można odzyskać podatek VAT?

Jaka jest prowizja za przygotowanie wniosku o zwrot VAT?

Sprawdź, jaką prowizję pobierzemy za przygotowanie wniosku.
Pamiętaj, że to tylko prognoza - żeby poznać szczegółowe warunki współpracy, skontaktuj się z nami.

Z uwagi na trwające prace kalkulator obecnie jest niedostępny na urządzeniach mobilnych.

Zapraszamy do skorzystania z komputera.

Przepraszamy i zapraszamy w późniejszym terminie.

Do kalkulacji przyjęto VAT w wysokości 20% oraz kurs EUR równy 4,30 PLN

Ile trzeba czekać na zwrot VAT?

Po przygotowaniu przez nas wniosku o zwrot podatku VAT, wniosek jest przekazywany do urzędu skarbowego, a następnie do kraju zwrotu. Każdy kraju zwrotu, z którego ubiegamy się o zwrot VAT, ma do 4 miesięcy na rozpatrzenie wniosku. W trakcie weryfikacji wniosku możemy otrzymać wezwanie o dostarczenie dodatkowych informacji i/lub dokumentów - w takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku przedłuża się o kolejne dwa miesiące.

Pamiętaj, że z nami nie musisz czekać na decyzję kraju zwrotu - wypłacimy Ci wnioskowaną kwotę z naszych środków.
Zobacz na czym polega Tryb Natychmiastowy.

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!
Jak przyspieszyć zwrot podatku VAT? Jak przyspieszyć zwrot podatku VAT?

Jak przyspieszyć zwrot podatku VAT?

Nie musisz czekać na decyzję urzędu, która ustawowo trwa do 4 miesięcy (niektóre kraje UE wydają decyzję znacznie przekraczając ustawowy termin).

Wypłacimy Ci kwotę zwrotu z naszych środków.

Więc gdzie jest haczyk?

Nigdzie. Naprawdę.

nawiąż z nami współpracę

Masz jeszcze wątpliwości?

Zobacz najczęściej zadawane pytania.