Zwrot VAT z Austrii

Chcę odzyskać podatek VAT z Austrii. Jak to zrobić?

Prowadzisz firmę, która jest zarejestrowana w Polsce? Ponosisz koszty w Austrii (dot. usług i/lub produktów)? Jeśli na oba pytania odpowiedź brzmi "tak" - możesz wnioskować o zwrot naliczonego podatku VAT, składając wniosek VAT-REF. Chętnie Ci pomożemy!

Jak odzyskać VAT z Austrii?

Jakie muszę spełnić warunki, żeby odzyskać VAT z Austrii?

Aby złożyć wniosek o zwrot podatku VAT z Austrii (właściwie zwrot MwSt, czyli Mehrwertsteuer) musisz być czynnym podatnikiem VAT w okresie, w którym ponosiłeś koszty. Co istotne, wnioskując o zwrot VAT z Austrii nie możesz być zarejestrowany jako podatnik w tym kraju, ani mieć na jego terenie siedziby.

Ile wynosi stawka VAT (MwSt) w Austrii?

20% - podstawowa stawka (ta stawka dotyczy m.in. kosztów paliwa i opłat drogowych).
10% - obniżona stawka.

Za jakie wydatki mogę odzyskać VAT z Austrii?

Wnioski o zwrot podatku VAT z Austrii, jak i z innych krajów Unii Europejskiej, można składać w odniesieniu do usług, czy towarów nabytych na terenie Austrii, do których został naliczony podatek VAT (MwSt). Można wnioskować o zwrot podatku VAT za wydatki poniesione na cele firmowe, czyli np. za paliwo, opłaty drogowe, oleje, wynajem środków transportu, naprawy, czy noclegi w hotelach.

Jakie dokumenty muszę mieć, by odzyskać VAT z Austrii? Czy wystarczą paragony?

We wnioskach VAT-REF składanych do urzędu austriackiego można uwzględnić zarówno paragony, jak i faktury, do których został naliczony podatek VAT (MwSt). Jeśli jednak paragon został wystawiony na kwotę większą lub równą 400 € brutto, wówczas wymagana jest faktura z pełnymi danymi nabywcy.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Gdzie mogę złożyć wniosek o zwrot podatku VAT z Austrii?

Wniosek VAT-REF należy złożyć w urzędzie skarbowym, któremu podlega Twoja firma. Urząd skarbowy weryfikuje podstawowe dane we wniosku (np. adres prowadzenia działalności, dane pełnomocnika, potwierdzony status bycia czynnym podatnikiem VAT), a następnie przekazuje go do kraju zwrotu (w tym przypadku do Austrii). Zgodnie z Dyrektywą 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającą zasady zwrotu podatku VAT, urząd skarbowy ma do 15 dni na przekazanie wniosku.

Jak często mogę składać wniosek o zwrot VAT do Austrii?

Wnioski o zwrot podatku VAT do urzędu austriackiego (Finanzamt Graz-Stadt) można składać kwartalnie lub rocznie. Możliwość ubiegania się o zwrot VAT za poprzedni rok przepada bezpowrotnie 30 września.

Ile będę musiał czekać na zwrot podatku VAT z Austrii?

Finanzamt Graz-Stadt, czyli urząd austriacki, który zajmuje się zwrotem podatku VAT dla firm mających siedzibę w innych krajach UE, ma do 4 miesięcy na rozpatrzenie wniosku od daty jego otrzymania. Ten okres może się jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, jeśli zostaniemy poproszeni o dodatkowe informacje lub dokumenty (wniosek zostanie poddany kontroli).

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Współpracując z nami, nie trzeba czekać na decyzję urzędu - możemy wypłacić kwotę zwrotu z naszych środków zaraz po przesłaniu wniosku do kraju zwrotu (usługa Trybu Natychmiastowego).

Jaka jest minimalna kwota, by móc wnioskować o zwrot VAT z Austrii?

W przypadku wniosków całorocznych, minimalna kwota do złożenia wniosku to 50 € (dotyczy to każdego kraju Unii Europejskiej, do którego składamy wnioski VAT-REF). W przypadku wniosków kwartalnych, wymagana kwota wynosi 400 €.

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę