Zwrot VAT z Belgii

Chciałbyś uzyskać zwrot VAT z Belgii?

Zastanawiasz się czy możesz złożyć wniosek o zwrot VAT za koszty poniesione na terenie Belgii? Dobrze trafiłeś!

Zwrot VAT z Belgii

Za jaki okres mogę wnioskować o zwrot podatku VAT z Belgii?

Można wnioskować o zwrot VAT z Belgii za kwartał, łącząc kwartały lub cały rok. Wnioski za poprzedni rok kalendarzowy można każdorazowo składać do 30 września.

Kto może zawnioskować o zwrot podatku VAT z Belgii?

​Zgodnie z regułami, które są zawarte w Dyrektywie Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. do ubiegania się o zwrot podatku VAT z Belgii mają prawo przedsiębiorcy, którzy nie mają zarejestrowanej działalności na terenie Belgii oraz byli czynnym podatnikiem VAT w czasie, do którego odnosi się wniosek.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Gdzie należy złożyć wniosek o zwrot podatku VAT z Belgii?

Wnioski o zwrot VAT z Unii Europejskiej, w tym również Belgii, muszą w zostać przesłane w pierwszej kolejności do urzędu skarbowego właściwego dla danej działalności. Polski urząd weryfikuje podstawowe informacje o podatniku i wniosku, a następnie przekazuje wniosek do kraju zwrotu.

Na jaką kwotę VAT mogę złożyć wniosek o zwrot VAT z Belgii?

​Jeśli chce się zawnioskować za okres krótszy niż cały rok, np. kwartał lub półrocze, to minimalna kwota VAT o jaką możemy się ubiegać to 400 €. W przypadku wniosków całorocznych, których złożenie możliwe jest od razu po zakończeniu roku kalendarzowego, kwota ta spada do 50 €.

Jakie koszty mogą zostać uwzględnione we wniosku
o zwrot podatku VAT z Belgii?

​Wniosek o zwrot VAT z Belgii może składać się dokumentów, które dotyczyły zakupu paliwa, olejów, a także napraw. Istnieje również możliwość ubiegania się o zwrot podatku za koszty związane z noclegiem. Oczywiście wszystkie poniesione koszty muszą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czy można ubiegać się o zwrot VAT z Belgii na podstawie paragonów?

Niestety urząd belgijski nie respektuje do zwrotu paragonów. We wniosku mogą być uwzględnione jedynie faktury, które zawierają dokładne dane nabywcy. W imieniu naszych klientów możemy wystąpić z prośbą o wystawienie faktury na podstawie paragonu.

Ile trwa wydanie decyzji dotyczącej wniosku o zwrot VAT z Belgii?

Belgijski urząd ustawowo ma 4 miesiące na rozpatrzenie otrzymanego wniosku o zwrot podatku VAT.
Możliwe jednak, że w ramach kontroli urząd poprosi o wyjaśnienia bądź dosłanie dodatkowych dokumentów. W przypadku kontroli termin rozpatrzenia wniosku przedłuża się o 2 miesiące. Co ważne, brak odpowiedzi na wezwanie skutkuje karą pieniężną nałożoną przez urząd belgijski.

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Nawiązując z nami współpracę warto wiedzieć, że. . . nie trzeba czekać na decyzję urzędu! Wnioskowaną kwotę możemy wypłacić od razu po przesłaniu wniosku do kraju zwrotu.
(usługa Trybu Natychmiastowego)

Jakie stawki VAT obowiązują w Belgii?

21% - podstawowa stawka VAT (BTW), dotyczy np. paliwa
6%, 12% - obniżona stawka, dotyczy np. zakwaterowania

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę