Zwrot VAT z Cypru

Zwrot podatku VAT z Cypru

Czy istnieje możliwość odzyskania VAT?

W związku z przystąpieniem Cypru do Unii Europejskiej, można odzyskiwać VAT za zakupione tam towary i usługi w ramach procedury VAT-REFUND.

Kto jest uprawniony do ubiegania się o zwrot podatku VAT z Cypru?

Prawo do przysługuje przedsiębiorcy, który w okresie wskazanym we wniosku był czynnym podatnikiem VAT oraz nie posiadał siedziby ani oddziału na terenie kraju zwrotu.

Czy jest możliwość złożenia wniosku o zwrot VAT z Cypru częściej niż raz w roku?

Zgodnie z przepisami unijnymi, poza wnioskiem obejmującym cały rok kalendarzowy, można składać wnioski również w okresach kwartalnych.

Czy wniosek o zwrot podatku VAT z Cypru należy wysłać bezpośrednio do tego kraju?

W pierwszej kolejności wniosek powinien trafić do polskiego urzędu skarbowego. Tam weryfikacji zostają poddane podstawowe informacje na temat osoby ubiegającej się o zwrot, ale też samego wniosku. Po maksymalnie 15 dniach urząd przekazuje wniosek do kraju zwrotu.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Czy można odzyskać VAT z Cypru za każdy zakupiony towar lub usługę?

Aby można było uwzględnić dany dokument we wniosku, koszty z nim związane muszą dotyczyć wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Wydatki na cele prywatne zostałyby odrzucone przez urząd.

Jak długo urząd rozpatruje wniosek o zwrot podatku VAT z Cypru?

Czas oczekiwania na decyzję odnośnie do zwrotu VAT z Cypru wynosi do 4 miesięcy. Sytuacja zmienia się w momencie kontroli wniosku przez urząd. Wtedy okres rozpatrywania wydłuża się do maksymalnie 6 miesięcy.

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Jeśli nie chcesz czekać aż do 6 miesięcy na rozpatrzenie wniosku, skorzystaj z Trybu Natychmiastowego. Wypłacimy Ci z naszych własnych środków wnioskowaną kwotę!
Dowiedz się więcej o usłudze Trybu Natychmiastowego.

O jaką minimalną kwotę można zawnioskować?

Jeśli jest to wniosek kwartalny to kwota VAT z dokumentów musi wynieść łącznie minimum 400 €. Dla wniosków obejmujących cały rok, minimalna kwota VAT maleje do 50 €.

Jak wysoka jest stawka VAT na Cyprze?

19% - podstawowa stawka podatku VAT (stawka dotycząca min. paliwa).
5%, 9% - obniżona stawka podatku VAT.

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę