Zwrot VAT z Estonii

Otrzymaj zwrot podatku za zakupione towary i usługi

Masz wątpliwości jak odzyskać podatek VAT z Estonii? Pomożemy!

Jak odzyskać VAT z Estonii?

Z jakich transakcji można uzyskać zwrot VAT z Estonii?

Do wniosku VAT-REFUND należy wprowadzić dokumenty, które potwierdzają zakup towaru bądź usługi ściśle związanej z rodzajem wykonywanej działalności gospodarczej. Mogą to być koszty związane przykładowo z zakupem paliwa.

Czy osoba nieprowadząca działalności gospodarczej może zawnioskować o zwrot podatku VAT z Estonii?

Zgodnie z Dyrektywą Rady ​ 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. procedura VAT-REFUND obejmuje jedynie przedsiębiorców. W związku z tym osoba, która nie prowadzi działalności, nie ma możliwości złożenia wniosku do urzędu.

Jaką kwotę VAT należy posiadać z dokumentów aby zawnioskować o zwrot VAT z Estonii?

Tak jak w innych krajach Unii Europejskiej, w których walutą jest euro, minimalna kwota do zawnioskowania wynosi 50 € dla wniosku obejmującego cały rok oraz 400 € VAT dla wniosków o krótszym okresie.

Jakie dokumenty można uwzględnić we wniosku o zwrot podatku VAT z Estonii?

Estoński urząd respektuje do zwrotu VAT zarówno paragony i faktury. Ważne jest aby zachować oryginalne dokumenty, na podstawie który sporządzany został wniosek, ponieważ zagraniczny urząd może poprosić o ich przedłożenie.

Jakie stawki VAT stosuje Estonia?

20% - podstawowa stawka VAT, stosowana min. dla paliwa
9% - obniżona stawka

Ile trwa wydanie decyzji do wniosku o zwrot VAT z Estonii?

Termin jest z góry narzucony przez organy unijne i wynosi 4 miesiące. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zagraniczny urząd decyduje się na kontrolę wniosku - wtedy termin wydłuża się do 6 miesięcy.

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Kiedy najpóźniej można złożyć wniosek o zwrot podatku VAT z Estonii?

Ostateczny termin jest stały i tym samym można złożyć wniosek za ubiegły rok do 30 września roku następnego. W przypadku wnioskowania za rok bieżący, istnieje możliwość złożenia wniosku za okres 3 miesięcy (lub wielokrotność) zaraz po zakończonym kwartale.

Gdzie należy złożyć wniosek o zwrot VAT z Estonii?

​Wnioskodawca lub jego pełnomocnik powinien wysłać wniosek do urzędu skarbowego właściwego dla przedsiębiorcy wnioskującego o zwrot. Następnie po wstępnej weryfikacji przez polski urząd skarbowy, wniosek w terminie 15 dni musi zostać wysłany do kraju zwrotu.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę