Jak odzyskać VAT z Francji?

Zwrot VAT z Francji

Jeśli masz firmę zarejestrowaną w Polsce, ale ponosisz koszty we Francji, możesz wnioskować o zwrot VAT (TVA) naliczonego do zakupionych tam produktów i/lub usług. Chętnie Ci pomożemy!

Od czego można odzyskać podatek VAT z Francji?

Wnioski VAT-REF o zwrot podatku z Francji można składać w odniesieniu do zakupionych towarów i usług, do których został naliczony podatek VAT (właściwie TVA, czyli Taxe sur la Valeur Ajoutee). Można ubiegać się o zwrot podatku VAT za wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli np. za paliwo, oleje, opłaty drogowe, wynajem środków transportu, czy naprawy.

Kto może wnioskować o zwrot podatku VAT z Francji?

O zwrot podatku VAT (TVA) z Francji mogą wnioskować firmy, które są czynnymi podatnikami VAT i w okresie wskazanym we wniosku VAT-REF ponosiły koszty (za towary lub usługi) na terenie Francji. Firma wnioskująca o zwrot VAT z Francji nie może być jednocześnie zarejestrowana jako podatnik we Francji oraz nie może mieć siedziby na terenie tego kraju.

Gdzie składa się wniosek o zwrot podatku VAT z Francji?

Wniosek o zwrot podatku VAT (TVA) z Francji należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej. Urząd skarbowy ma za zadanie zweryfikować podstawowe treści zawarte we wniosku VAT-REF, a następnie przekazać go do Francji. Urząd skarbowy ma na przekazanie wniosku 15 dni.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Jak często i o jaką kwotę VAT można wnioskować do Francji?

Wnioski o zwrot VAT z Francji można składać kwartalnie lub łącząc te kwartały. Można więc wnioskować o zwrot VAT za następujące okresy: I kwartał, II kwartał, III kwartał, IV kwartał, I półrocze, II półrocze, I-III kwartał, II-IV kwartał, II-III kwartał, okres całego roku. W przypadku wniosków całorocznych, minimalna kwota do złożenia wniosku, określona przez Dyrektywę, to 50 €. W przypadku wniosków za krótszy okres, wymagana kwota wynosi 400 €. Co ważne, termin na złożenie wniosków za rok poprzedni przepada bezpowrotnie 30 września.

Ile wynosi stawka VAT (TVA) we Francji?

20% - podstawowa stawka (ta stawka dotyczy m.in. kosztów paliwa i opłat drogowych).
10%, 5,5%, 2,1% - obniżone stawki.

Jakich dokumentów wymaga urząd francuski do złożenia wniosku o zwrot VAT?

Aby móc złożyć wniosek o zwrot podatku VAT z Francji, nie jest wymagana faktura z kompletnymi danymi nabywcy. Oznacza to, że we wniosku o zwrot VAT z Francji mogą być uwzględnione zarówno paragony, jak i faktury.

Jak długo czeka się na zwrot VAT z Francji?

Od daty otrzymania wniosku przez urząd francuski, termin wydania decyzji wynosi do 4 miesięcy. W trakcie rozpatrywania wniosku możliwe jest otrzymanie wezwania z urzędu (kontrola), w ramach którego należy dostarczyć np. dodatkowe informacje lub dokumenty - wówczas termin rozpatrzenia wniosku przedłuża się o kolejne 2 miesiące.

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Współpracując z nami, nie trzeba czekać na decyzję urzędu - możemy wypłacić kwotę zwrotu z naszych środków zaraz po przesłaniu wniosku do kraju zwrotu (usługa Trybu Natychmiastowego).

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę