Jak odzyskać VAT z Grecji?

​​Czy jest możliwy zwrot VAT z Grecji?

Ponosząc wydatki na terenie Grecji wiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą można ubiegać się o zwrot podatku VAT. Nasza firma zajmuje się taką usługą kompleksowo - od przygotowania wniosku po monitorowanie jego stanu aż do wydania decyzji przez grecki urząd.

Kiedy warto zawnioskować o zwrot VAT z Grecji?

Wnioskowanie o zwrot podatku VAT we współpracy z naszą firmą jest zawsze opłacalne ze względu na prowizyjne wynagrodzenie bez minimalnej opłaty jaką pobieramy za przygotowanie wniosku. Jedynym ograniczeniem są minimalne kwoty podatku VAT o jakie można się ubiegać.

Jeśli wniosek składany jest za okres całego roku to minimalna kwota VAT wynosi 50,00 €, a w przypadku wniosku za okres krótszy niż cały rok jest to 400,00 €.

Czy można uzyskać zwrot podatku VAT z Grecji na podstawie paragonu?

Niestety niezależnie od kwoty zakupu danej usługi lub towaru, urząd grecki nie akceptuje we wniosku o zwrot podatku VAT paragonu. Aby uzyskać zwrot niezbędna jest faktura VAT z pełnymi danymi nabywcy.

Jakie wydatki można uwzględnić we wniosku o zwrot VAT z Grecji?

Najczęstszymi kosztami jakie pojawiają się we wnioskach o zwrot podatku VAT z Grecji są te związane z zakupem paliwa oraz opłaty autostradowe. Warto natomiast pamiętać, że mogą być to również inne koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, takie jak naprawy czy oleje.

Czy każdy podmiot prowadzący działalność w Polsce może ubiegać się o zwrot podatku VAT z Grecji?

Nie każda firma może zawnioskować o zwrot VAT z Grecji, nawet jeśli jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Innymi warunkami są: ​brak siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności w Grecji oraz brak dokonanych sprzedaży towarów oraz usług na terenie Grecji (z wyjątkiem międzynarodowego transportu towarów oraz usług z nim związanym).

Jaka jest stawka VAT w Grecji?

24% - podstawowa stawka VAT (dotyczy min. opłat autostradowych),
6% - obniżona stawka VAT.

Gdzie trafia w pierwszej kolejności wniosek o zwrot VAT z Grecji?

Przygotowany wniosek o zwrot podatku VAT z Grecji nie jest wysyłany bezpośrednio do urzędu greckiego. Wpierw jest on przetwarzany przez polski urząd skarbowy, w którym weryfikowane są podstawowe dane dotyczące wnioskodawcy. Następnie polski urząd przekazuje go drogą elektroniczną do Grecji.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Czy istnieje określony termin na rozpatrzenie wniosku o zwrot podatku VAT z Grecji?

Jak najbardziej. Zgodnie z unijną dyrektywą każdy wniosek o zwrot podatku VAT składany do innego państwa członkowskiego powinien zostać rozpatrzony w przeciągu 4 miesięcy od daty jego złożenia. Termin ten może się wydłużyć jeśli taki wniosek zostanie poddany dodatkowej kontroli przez grecki urząd odpowiedzialny za przetwarzanie wniosków o zwrot VAT. W takim przypadku maksymalny termin na rozpatrzenie wniosku wynosi 6 miesięcy.

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę