Czy można odzyskać VAT z Wielkiej Brytanii?


Jak odzyskać VAT z Wielkiej Brytanii?

​Jak najbardziej!

Dotychczas zwrot podatku VAT z Wielkiej Brytanii był możliwy na takiej samej zasadzie, jak we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W związku z Brexitem, zasady te uległy zmianie i Wielka Brytania wprowadziła własne, wewnętrzne regulacje.

Zwrot podatku VAT z Wielkiej Brytanii jest nadal możliwy. Jeśli tylko prowadzisz firmę, która jest zarejestrowana w Polsce i ponosisz koszty na terenie Wielkiej Brytanii - chętnie pomożemy Ci odzyskać podatek VAT.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać zwrot VAT z Wielkiej Brytanii?

Wnioski o zwrot podatku VAT zapłaconego w odniesieniu do nabytych produktów i/lub usług na terenie Wielkiej Brytanii mogą składać firmy zarejestrowane w Polsce jako czynny podatnik VAT. Wnioskując o zwrot podatku VAT z Wielkiej Brytanii, dana firma nie może być jednocześnie zarejestrowana jako podatnik w tym kraju, ani mieć siedziby na jego terenie.

Wnioskując o zwrot podatku VAT z Wielkiej Brytanii, dana firma nie może być jednocześnie zarejestrowana jako podatnik w tym kraju, ani mieć siedziby na jego terenie.

Ile wynosi stawka VAT w Wielkiej Brytanii?

20% - podstawowa stawka,
5% - obniżona stawka.

Czy, aby otrzymać zwrot VAT z Wielkiej Brytanii, wystarczą paragony?

Wnioskując o zwrot VAT do Wielkiej Brytanii, we wniosku można uwzględnić zarówno paragony, jak i faktury, do których został naliczony podatek VAT.

Za jakie wydatki można odzyskać VAT z Wielkiej Brytanii?

O zwrot podatku VAT z Wielkiej Brytanii można wnioskować w odniesieniu do usług, czy towarów nabytych na terenie Wielkiej Brytanii, do których został naliczony podatek VAT.

Wnioski o zwrot podatku VAT z Wielkiej Brytanii można składać w oparciu o wydatki poniesione na cele firmowe, czyli np. paliwo, opłaty drogowe, oleje, zakwaterowanie, wyżywienie, naprawy.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Gdzie należy złożyć wniosek o zwrot podatku VAT z Wielkiej Brytanii?

Ze względu na Brexit, wnioski o zwrot podatku VAT z Wielkiej Brytanii nie są składane w pierwszej kolejności do urzędów skarbowych tak, jak dzieje się to w przypadku wniosków składanych do krajów Unii Europejskiej.

Ubiegając się o zwrot podatku VAT z Wielkiej Brytanii, wniosek wysyłany jest bezpośrednio do brytyjskiego urzędu, HM Revenue and Customs.

Jaka jest minimalna kwota, by móc wnioskować o zwrot VAT z Wielkiej Brytanii?

Wraz z zakończeniem procedury opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię (Brexit), zostały ustanowione nowe kwoty minimalne wymagane do złożenia wniosku o zwrot podatku VAT.

W przypadku wniosków całorocznych, minimalna kwota do złożenia wniosku to 16 GBP, natomiast w przypadku wniosków za okres krótszy niż okres całego roku, minimalna kwota wynosi 130 GBP.

Co ważne, dla Wielkiej Brytanii wniosek za okres całego roku nie jest wnioskiem za okres roku kalendarzowego. Wnioski całoroczne muszą być wnioskami odnoszącymi się do roku podatkowego w Wielkiej Brytanii, który rozpoczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca.

Ile trzeba czekać na zwrot podatku z Wielkiej Brytanii po Brexicie?

HM Revenue and Customs, czyli urząd brytyjski, który zajmuje się zwrotem podatku VAT dla firm mających siedzibę w innych krajach UE, ma do 6 miesięcy na rozpatrzenie wniosku od daty jego otrzymania.

Ten okres może się jednak przedłużyć, jeśli urząd poprosi o dosłanie dodatkowych dokumentów lub informacji.

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd brytyjski
2. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 2. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 2. Możliwa kontrola wniosku
(wezwanie o dodatkowe dane)
3. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 3. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 3. Rozpatrzenie wniosku, czyli wydanie decyzji
do 6 miesięcy
przedłużenie terminu
to już!

Jak często można składać wnioski o zwrot VAT z Wielkiej Brytanii?

Wnioski o zwrot podatku VAT do urzędu brytyjskiego (HM Revenue and Customs) można składać za okres obejmujący minimalnie 3 miesiące, ale nie więcej niż okres roku podatkowego w Wielkiej Brytanii (rok podatkowy w Wielkiej Brytanii rozpoczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca).

Wnioski mogą być składane wyłącznie do 6 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, którego dotyczy wniosek.

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę