Zwrot VAT z Włoch

Chcesz odzyskać zwrot VAT z Włoch?

Szukasz odpowiedzi na pytanie czy możesz odzyskać VAT za poniesiony koszty na terenie Włoch? Dobrze trafiłeś!

Jak odzyskać VAT z Włoch?

Czy mogę wnioskować o zwrot podatku VAT z Włoch?

​Reguły dotyczące podmiotów mogących ubiegać się o zwrot VAT zostały wyszczególnione w Dyrektywie Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. Zgodnie z dyrektywą, warunkami do ubiegania się o zwrot VAT z Włoch (czyli włoskiego podatku IVA, tj. Imposta sul Valore Aggiunto) jest brak zarejestrowanej działalności na terenie Włoch oraz bycie czynnym podatnikiem VAT w okresie, który został wyszczególniony we wniosku.

Jak można złożyć wniosek o zwrot podatku VAT z Włoch?

​Wnioski o zwrot podatku VAT z Włoch (jak i wnioski do innych krajów UE) należy składać w urzędzie skarbowym właściwym dla danej firmy. Urząd skarbowy, po weryfikacji podstawowych danych wniosku, przekazuje go do kraju zwrotu, w tym przypadku Włoch.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Do kiedy i za jakie okresy mogę odzyskać zwrot VAT z Włoch?

Wnioski o zwrot VAT z Włoch można składać za kwartał, półrocze, cały rok lub za okres odpowiadający połączeniu kwartałów, np. od II-III kwartał danego roku. Wnioski za poprzedni rok można każdorazowo składać do 30 września.

Za jakie koszty mogę odzyskać VAT z Włoch?

Do wniosku o zwrot VAT z Włoch można dołączyć dokumenty za zakup paliwa, olejów, opłat drogowych oraz napraw. Niestety urząd włoski w odróżnieniu do wielu krajów Unii Europejskiej nie zwraca podatku VAT za koszty związane z noclegiem i usługami gastronomicznymi.

Jaką kwotę VAT muszę uzbierać aby złożyć wniosek do Włoch?

Minimalna kwota wymagana do złożenia wniosku o zwrot VAT z Włoch w przypadku wniosków za okres krótszy niż cały rok kalendarzowy wynosi 400 €. W przypadku wniosków całorocznych minimalna kwota spada do 50 €.

Jak długo muszę czekać na zwrot VAT z Włoch?

Od momentu przesłania wniosku przez polski urząd skarbowy, urząd zagraniczny (w tym przypadku urząd włoski: Agenzia delle Entrate) ma do 4 miesięcy na wydanie decyzji. Jeśli w trakcie rozpatrywania wniosku pojawi się wezwanie z urzędu z prośbą o np. dosłanie dodatkowych dokumentów, termin rozpatrzenia wniosku przedłuża się o kolejne 2 miesiące.

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Jakie są stawki VAT we Włoszech?

22% - podstawowa stawka VAT (IVA), dotyczy np. opłat autostradowych
4%, 10% - obniżona stawka

Z jakich dokumentów można odzyskać zwrot VAT z Włoch?

Urząd włoski nie respektuje paragonów we wnioskach o zwrot VAT, każdorazowo wymagana jest faktura VAT z wyszczególnionymi danymi sprzedawcy i nabywcy.
W imieniu naszych klientów ubiegamy się o wystawienie faktur przez firmy pobierające opłaty autostradowe na podstawie paragonów.

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę