Jak otrzymać zwrot podatku VAT ze Szwecji?

Wystarczy złożyć wniosek o zwrot podatku VAT (wniosek VAT-REF) z uwzględnieniem paragonów/faktur dokumentujących poniesione koszty na terenie Szwecji.

Nasza firma od ponad 10 lat zajmuje się wnioskowaniem o zwrot podatków z zagranicy dla polskich przedsiębiorców.

Jak odzyskać VAT ze Szwecji?

Co można uwzględnić we wniosku o zwrot VAT ze Szwecji?

​Wnioskowanie o zwrot VAT (a właściwie o zwrot Merardesskatt, w skrócie Moms) jest możliwe w oparciu o paragony i faktury dot. poniesionych kosztów na terenie Szwecji.

Wydatki, za które dana firma chce otrzymać zwrot podatku VAT, muszą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatek VAT ze Szwecji można odzyskać np. za paliwo, opłaty drogowe, oleje, czy naprawy.

Za jaki okres można odzyskać VAT ze Szwecji?

Wnioski o zwrot VAT ze Szwecji za rok ubiegły należy złożyć do 30 września (przykładowo, chcąc otrzymać zwrot VAT za 2021 r., wniosek należy złożyć do 30 września 2022 r.). Wnioski mogą być składane za poszczególne kwartały lub za okres będące połączeniem kwartałów (np. za półrocze).

Czy każdy może otrzymać zwrot podatku VAT ze Szwecji?

Zwrot VAT ze Szwecji może otrzymać przedsiębiorstwo, które jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce i posiada dokumenty zakupowe za koszty poniesione na terenie Szwecji (zakup produktów, czy usług). Zwrot VAT (Moms) nie jest niestety możliwy dla firm, które prowadzą w Szwecji działalność gospodarczą (są zarejestrowane jako podatnik na terenie tego kraju).

Szczegółowe zasady zwrotu podatku VAT z Unii Europejskiej określa Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r.

Jak wygląda procedura zwrotu VAT ze Szwecji?

​Procedura zwrotu podatku VAT ze Szwecji jest identyczna, jak w przypadku każdego innego kraju Unii Europejskiej. Wnioski VAT-REF (czyli wnioski o zwrot VAT) składane są do urzędu skarbowego, pod który podlega wnioskodawca (przedsiębiorca). Urząd skarbowy przeprowadza podstawową weryfikację wniosku, a następnie przekazuje go do zagranicznego urzędu, który zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o zwrot podatku VAT (w przypadku Szwecji jest to Skatteverket).

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Czy można wnioskować o dowolną kwotę VAT?

Aby złożyć wniosek o zwrot podatku VAT ze Szwecji za okres, który nie obejmuje całego roku, minimalna kwota VAT, o jaką się ubiegamy, musi wynieść co najmniej 4.000 SEK (jest to przyjęty przez urząd szwedzki ekwiwalent 400 €). Dla wniosków całorocznych, minimalna kwota wynosi 500 SEK (ekwiwalent 50 €).

Minimalne kwoty określone są przez Dyrektywę Rady 2008/9/WE. Górna granica kwoty, którą można uwzględnić we wniosku o zwrot VAT nie jest określona.

Jakich dokumentów wymaga urząd szwedzki do złożenia wniosku o zwrot VAT?

Szwedzki urząd zajmujący się wnioskami VAT-REF (Skatteverket) akceptuje we wnioskach o zwrot podatku VAT zarówno faktury, jak i paragony.

Ile wynoszą stawki VAT w Szwecji?

25% - podstawowa stawka VAT (Moms),
12%, 6% - obniżone stawki VAT (Moms).

Jak długo trwa wydanie decyzji do wniosku o zwrot podatku VAT ze Szwecji?

Od daty otrzymania wniosku o zwrot VAT, szwedzki urząd Skatteverket ma 4 miesiące na wydanie decyzji. Okres ten może jednak ulec przedłużeniu - urząd ma prawo zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, czy informacji (np. wyjaśnienia zakresu prowadzonej działalności, oryginałów dokumentów uwzględnionych we wniosku, czy dokumentów pojazdów). W tym przypadku termin rozpatrzenia wniosku wydłuża się do 6 miesięcy.

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Czy wniosek o zwrot podatku VAT ze Szwecji może zostać odrzucony?

Niestety tak, wniosek o zwrot VAT może być odrzucony. Głównym powodem odrzucenia bywa brak odpowiedzi na wezwanie urzędu zagranicznego (kontrolę).

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę