Jak odzyskać podatek akcyzowy (akcyzę) z Francji?

Zwrot podatku akcyzowego z Francji

Wiele firm działających w branży transportu międzynarodowego jest przeświadczonych o tym, że jedyny zwrot podatku, o jaki mogą się ubiegać to zwrot podatku VAT (TVA) naliczonego do zakupionych produktów, czy usług w innych krajach Unii Europejskiej. Nic bardziej mylnego.
Firmy mające siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej i zajmujące się międzynarodowym transportem drogowym mogą wnioskować również o częściowy zwrot podatku akcyzowego (z języka francuskiego TICPE, czyli La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques). Podatek akcyzowy (TICPE) zawarty jest w oleju napędowym, a odzyskanie podatku VAT za paliwo tankowane we Francji nie pozbawia możliwości wnioskowania również o zwrot podatku akcyzowego.

Jak odzyskać podatek akcyzowy (akcyzę) z Francji?

Jakich pojazdów dotyczy możliwość ubiegania się o zwrot akcyzy z Francji?

Pojazdami kwalifikującymi się do zwrotu akcyzy z Francji są pojazdy:

  • przeznaczone i dopuszczone do ruchu drogowego,
  • przeznaczone do przewozu towarów (o parametrach technicznych, które zezwalają na transport towarów),
  • zarejestrowane w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej,
  • posiadające masę całkowitą wynoszącą minimum 7,5 t.
Aby wnioskować o (częściowy) zwrot podatku akcyzowego z Francji, wszystkie powyższe kryteria dot. pojazdów muszą być spełnione.

Za jakie koszty można odzyskać podatek akcyzowy we Francji?

O zwrot podatku akcyzowego z Francji mogą ubiegać się firmy zajmujące się międzynarodowym transportem drogowym, które zakupiły na terenie Francji olej napędowy, do którego został naliczony podatek TICPE.

Jakie dokumenty można uwzględnić we wniosku o zwrot akcyzy z Francji?

Zakup oleju napędowego musi być potwierdzony fakturą (paragony niestety nie są akceptowalne) zawierającą kompletne dane nabywcy, wyszczególnienie ilości tankowanego paliwa oraz samochodu, którego tankowanie dotyczyło. Prawo do zwrotu podatku akcyzowego odnosi się do oleju napędowego nabytego w kwartale, w którym wnioskuje się o zwrot. Zgodnie z przepisami Kodeksu Celnego, nie ma ograniczenia co do wykorzystania zatankowanego paliwa - olej napędowy może zostać wykorzystany w ramach każdej trasy zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza nią. Co istotne, dokumenty uwzględnione we wniosku o zwrot akcyzy z Francji powinny być przechowywane przez 3 lata od daty złożenia wniosku – urząd celny może poprosić o ich przedłożenie w ramach kontroli.

Jak często (za jakie okresy) można składać wnioski o zwrot akcyzy z Francji?

Do 2019 r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego z Francji były składane w okresach półrocznych. Od 2020 r. rozliczanie podatku akcyzowego odbywa się w okresach kwartalnych. Wnioskodawca może złożyć jednocześnie kilka wniosków o zwrot akcyzy z Francji dotyczących różnych okresów.

Kim jest pełnomocnik do zwrotu akcyzy?

Każdy wnioskodawca, a więc firma zajmująca się międzynarodowym transportem drogowym towarów, która ubiega się o zwrot podatku akcyzowego z Francji może wyznaczyć pełnomocnika do reprezentacji. Uprawnieniem pełnomocnika jest składanie wniosku o zwrot podatku akcyzowego oraz otrzymywanie i odpowiadanie na wszelką korespondencję związaną z procedurą zwrotu podatku akcyzowego. Dowiedz się, jak wygląda współpraca z nami.

← Powrót do listy wpisów