Chcesz otrzymać zwrot VAT z Holandii?

Jak odzyskać VAT z Holandii?

Od ponad 10 lat wnioskujemy o zwrot podatków z zagranicy dla polskich przedsiębiorców.

Prowadząc działalność gospodarczą w Polsce możesz ubiegać się o zwrot VAT naliczonego do kosztów poniesionych poza granicami kraju.

Wnioskowanie o zwrot VAT z Holandii

Za co można otrzymać zwrot VAT z Holandii?

Wnioskowanie o zwrot VAT (BTW) jest możliwe na podstawie dokumentu potwierdzającego zapłacony podatek VAT za koszty w Holandii. Muszą one być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. paliwo, opłaty drogowe, oleje lub naprawy.

W jakich okresach możliwe jest wnioskowanie o zwrot podatku VAT z Holandii?

Wniosek o zwrot VAT z Holandii można złożyć za kwartał lub łącząc kwartały (czyli np. półrocze, trzy kwartały lub cały rok). Holandia jest jedynym krajem, w którym o zwrot możemy ubiegać się aż 5 lat wstecz.

Kto może wnioskować o zwrot VAT z Holandii?

Każdorazowo chcąc złożyć wniosek o zwrot VAT z innego kraju członkowskiego, w tym również wniosek o zwrot VAT z Holandii, należy wysłać go do urzędu skarbowego, który jest właściwy dla danego przedsiębiorstwa. Urząd skarbowy weryfikuje podstawowe dane we wniosku oraz informacje o wnioskodawcy, a następnie przekazuje wniosek do kraju zwrotu.

Gdzie należy złożyć wniosek o zwrot VAT?

Każdorazowo chcąc złożyć wniosek o zwrot VAT z innego kraju członkowskiego, w tym również wniosek o zwrot VAT z Holandii, należy wysłać go do urzędu skarbowego, który jest właściwy dla danego przedsiębiorstwa. Urząd skarbowy weryfikuje podstawowe dane we wniosku oraz informacje o wnioskodawcy, a następnie przekazuje wniosek do kraju zwrotu.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku o zwrot VAT z Holandii?

Urząd holenderski akceptuje we wnioskach o zwrot podatku VAT zarówno faktury, jak i paragony. Ważne jest, aby w przypadku kontroli być w posiadaniu oryginalnych dokumentów, na podstawie których złożono wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej.

Jak długo trwa wydanie decyzji do wniosku o zwrot podatku VAT z Holandii?

Od czasu otrzymania wniosku o zwrot VAT przez holenderski urząd Belastingdienst, ma on 4 miesiące na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Urząd ma prawo zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, czy informacji. W tym przypadku termin rozpatrzenia wniosku wydłuża się do 6 miesięcy.

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Jaką wysokość mają stawki VAT w Holandii?

6% - obniżona stawka, dotyczy np. niektórych usług,
21% - podstawowa stawka VAT (BTW), dotyczy np. kosztów poniesionych za paliwo. ​

O jaką minimalną kwotę VAT można wnioskować?

Aby złożyć wniosek o zwrot podatku VAT z Holandii za okres krótszy niż cały rok, minimalna kwota VAT musi wynieść 400 €. W przypadku wniosków za okres 12 miesięcy minimalna kwota, o jaką można wnioskować, spada do 50 €.

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę