Jak odzyskać VAT z Czech?

​​Jak otrzymać zwrot VAT z Czech?

Nasza firma specjalizuje się od wielu lat w odzyskiwaniu podatków z Unii Europejskiej. Jeśli ponosiłeś na terenie Republiki Czeskiej koszty związane z twoją działalnością, odzyskamy dla Ciebie podatek VAT.

Za co można uzyskać zwrot podatku VAT z Czech?

Przykładowe koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które mogą zostać uwzględnione we wniosku o zwrot VAT z Czech, to paliwo, naprawy czy oleje. Niestety nie zostałaby zaakceptowane przez czeski urząd koszty dotyczące gastronomii, zakwaterowania oraz paliw do samochodów osobowych.

Ile wynosi stawka VAT (DPH) w Czechach?

21% - podstawowa stawka (dotyczy np. paliwa),
10%, 15% - obniżona stawka (obowiązująca do 31.12.2023 r.),
12% - obniżona stawka (obowiązująca od 01.01.2024 r.).

Dokąd należy wysłać wniosek o zwrot VAT z Czech?

W celu odzyskania podatku VAT z Czech należy złożyć wniosek VAT-REF w urzędzie skarbowym odpowiednim dla danego przedsiębiorcy. Po weryfikacji podstawowych informacji przez urząd, wniosek jest przesyłany do odpowiedniego kraju Unii.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Jakie dokumenty pozwolą ubiegać się o zwrot podatku VAT z Czech?

We wniosku o zwrot VAT z Czech mogą być uwzględnione faktury oraz paragony, jeśli kwota brutto paragonu nie przekracza 10.000,00 CZK.

Jaka jest minimalna kwota VAT z Czech o jaką można wnioskować?

Przedsiębiorcy mają możliwość składania wniosków o zwrot podatku VAT z Czech w okresach kwartalnych, łącząc ze sobą kwartały lub całorocznych.

W przypadku wniosków całorocznych za 2023 r. minimalna kwota VAT wynosi 1.307,00 CZK, a we wnioskach za okres krótszy niż rok i dotyczących kosztów poniesionych w 2023 r. wynosi ona 10.456,00 CZK.

Dla wniosków złożonych na podstawie dokumentów z 2024 r., minimalna kwota dotycząca wniosków za cały rok kalendarzowy będzie wynosić 1.234,25 CZK, a w przypadku wniosków za krótszy okres 9.874,00 CZK.

Kto może wnioskować o zwrot podatku VAT z Czech?

​Jeżeli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT mającym siedzibę w Polsce to ma prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT z Czech związanego z kosztami, które dotyczyły jego działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie może być zarejestrowany jako podatnik na terenie Czech.

Jak długo należy czekać na decyzję wniosku o zwrot VAT z Czech?

Czeski urząd ma 4 miesiące na rozpatrzenie złożonego wniosku o zwrot podatku VAT. Urzędnicy mają prawo wysłania prośby o przesłanie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, co skutkuje wydłużeniem terminu rozpatrywania wniosku o kolejne 2 miesiące.

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę