Jak odzyskać VAT ze Słowacji?

​Jak uzyskać zwrot VAT ze Słowacji?

Nasza firma od wielu lat odzyskuje podatek VAT z krajów Unii Europejskiej. Ponosiłeś koszty na terenie Słowacji i chciałbyś odzyskać zawarty w nich podatek VAT? Zajmiemy się tym za Ciebie!

Jaka jest stawka VAT (DPH) na Słowacji?

20% - podstawowa stawka (dotyczy m.in. opłat drogowych Narodna dialnicna)
10% - obniżona stawka

Za jakie produkty lub usługi można uzyskać zwrot VAT ze Słowacji?

We wniosku o zwrot VAT ze Słowacji mogą znajdować się dokumenty za zakup takich towarów jak paliwo czy oleje, ale również za zakup usług, wliczając opłaty drogowe i naprawy. Ważnym jest, aby koszty były związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niestety urząd słowacki nie umożliwia otrzymania zwrotu podatku VAT za koszty związane z usługami gastronomicznymi czy noclegami.

Gdzie powinien trafić wniosek o zwrot VAT ze Słowacji?

Każdy wniosek o zwrot VAT, również wniosek o zwrot VAT ze Słowacji, musi w pierwszej kolejności zostać wysłany do polskiego urzędu skarbowego. Właściwy dla danego przedsiębiorstwa urząd skarbowy weryfikuje podstawowe informacje na temat firmy, a następnie, maksymalnie po 15 dniach, przekazuje wniosek do kraju zwrotu.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

O jaką minimalną kwotę zwrotu VAT ze Słowacji można się ubiegać?

Każdy przedsiębiorca ubiegający się o zwrot VAT ze Słowacji ma możliwość złożenia wniosku za okres całego roku, kwartału lub łącząc ze sobą kwartały. Jeśli wniosek dotyczy okresu krótszego niż rok, minimalna kwota, o jaką można wnioskować, to 400 €. W przypadku wniosków całorocznych minimalna kwota, o którą można wnioskować, spada do 50 €.

Jakie dokumenty stanowią podstawę do zwrotu podatku VAT ze Słowacji?

Urząd słowacki respektuje zarówno faktury, jak i paragony, na których został naliczony podatek VAT z podstawową (20%) lub obniżoną (10%) stawką.

Dla kogo możliwy jest zwrot podatku VAT ze Słowacji?

​Możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT ze Słowacji przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który w okresie obejmującym składany wniosek ponosił koszty na terenie Słowacji jednocześnie będąc czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Co ważne, zwrot VAT nie przysługuje firmie, która ma zarejestrowaną działalność na terenie Słowacji.

Ile trwa rozpatrywanie wniosku o zwrot VAT ze Słowacji?

Urząd słowacki ma 4 miesiące na rozpatrzenie wniosku o zwrot podatku VAT, licząc od daty otrzymania wniosku. Podczas rozpatrywania wniosku urzędnicy mają prawo do kontroli wniosku prosząc o dodatkowe dokumenty lub informacje. W przypadku kontroli wybranego wniosku, czas na rozpatrzenie wydłuża się o kolejne 2 miesiące.

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Współpracując z Tax Solution nie trzeba czekać na decyzję kraju zwrotu aby otrzymać wnioskowaną kwotę. Wypłacimy ją z naszych środków niezwłocznie po przekazaniu wniosku do kraju zwrotu.
(usługa Trybu Natychmiastowego)

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę