Jak odzyskać VAT ze Słowenii?

Zwrot podatku VAT ze Słowenii - czy jest możliwy?

Tak!
Jeśli prowadzisz firmę, która jest zarejestrowana w Polsce, ale ponosisz koszty na terenie Słowenii, możesz odzyskać podatek VAT naliczony do zakupionych towarów, czy usług.

​Za co można odzyskać podatek VAT ze Słowenii?

Wnioski VAT-REF składane do urzędu słoweńskiego są przygotowywane na podstawie faktur za zakup towarów i/lub usług, które są powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przykładami kosztów, które można uwzględnić we wniosku o zwrot VAT, są koszty związane z zakupem paliwa, olejów, opłat drogowych, ale też z naprawami, czy zakwaterowaniem.

Do kiedy można złożyć wniosek o zwrot VAT ze Słowenii?

Wniosek o zwrot podatku VAT ze Słowenii, a właściwie podatku DDV (od nazwy Davek na Dodano Vrednost) można złożyć do 30 września za rok ubiegły. Po tym terminie wnioskowanie o zwrot podatku VAT za koszty poniesione w poprzednim roku niestety nie jest możliwe.

Ile wynosi stawka VAT (DDV) w Słowenii?

22% - podstawowa stawka,
9,5% - obniżona stawka.

W jaki sposób składa się wnioski o zwrot VAT ze Słowenii?

Wniosek VAT-REF należy złożyć w urzędzie skarbowym, któremu podlega firma ubiegająca się o zwrot podatku VAT. Urząd skarbowy ma za zadanie zweryfikować podstawowe dane (np. status bycia czynnym podatnikiem VAT), a następnie przekazuje wniosek do urzędu w Słowenii, który zajmuje się zwrotem VAT dla firm z innych krajów Unii Europejskiej. Urząd skarbowy ma na przekazanie wniosku do 15 dni.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Czy do odzyskania podatku VAT ze Słowenii wystarczą paragony?

​Niestety nie. Zwrot VAT ze Słowenii jest możliwy jedynie w oparciu o faktury z pełnymi danymi nabywcy i sprzedawcy.

Jaka jest minimalna kwota, wymagana do złożenia wniosku o zwrot VAT ze Słowenii?

​Minimalne kwoty wymienione są w Dyrektywie Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r., która określa szczegółowe zasady zwrotu podatku VAT dla firm i wynoszą: - 50 € dla wniosków całorocznych,
- 400 € dla wniosków za krótszy okres niż okres całego roku.

Kto może złożyć wniosek o zwrot VAT ze Słowenii?

Aby złożyć wniosek o zwrot VAT należy być czynnym podatnikiem VAT w okresie, którego dotyczy wniosek. O zwrot podatku VAT nie może się ubiegać firma, która jest zarejestrowana w Słowenii.

Ile trwa rozpatrzenie wniosku o zwrot VAT ze Słowenii?

Urząd w Słowenii, który rozpatruje wnioski o zwrot podatku VAT, ma do 4 miesięcy na rozpatrzenie wniosku (są to reguły, które dotyczą każdego kraju Unii Europejskiej). Ten okres może jednak zostać wydłużony do 6 miesięcy, jeśli w ramach weryfikacji wniosku urząd będzie miał wątpliwości i poprosi o przesłanie dodatkowych informacji, czy dokumentów.

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Za jaki okres można ubiegać się o zwrot VAT ze Słowenii?

​Najkrótszy okres, za który możemy złożyć wniosek o zwrot podatku VAT ze Słowenii, to kwartał. Kwartały mogą być łączone ze sobą, więc wnioski VAT-REF (wnioski o zwrot podatku VAT) mogą być składane za półrocza, połączenie trzech kwartałów lub za cały rok kalendarzowy.

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę