Odzyskaj podatek VAT z Chorwacji

Złóż wniosek VAT-REF i otrzymaj zwrot VAT za koszty poniesione w Chorwacji!

Jeśli na moment ponoszenia kosztów w Chorwacji prowadziłeś firmę i byłeś czynnym podatnikiem VAT, odzyskaj podatek zapłacony za zakupione towary i usługi.

Jak odzyskać VAT z Chorwacji?

Jakie są stawki podatku VAT w Chorwacji?

25% - podstawowa stawka VAT (opodatkowane jest nią np. paliwo).
5%, 13% - obniżone stawki podatku VAT.

Ile czasu ma chorwacki urząd na wydanie decyzji?

W dyrektywie znajduje się zapis, który określa czas jaki mają zagraniczne urzędy na przetworzenie wniosku i wydanie decyzji. Zgodnie z nim zwrot VAT z Chorwacji powinien trwać nie dłużej niż 4 miesiące licząc od dnia przesłania wniosku do kraju zwrotu. Jeśli urząd chorwacki zdecydowałby się skontrolować otrzymany wniosek, to na zwrot trzeba czekać aż do dwóch miesięcy dłużej.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Dokąd musi tracić wniosek o zwrot VAT z Chorwacji?

Zgodnie z dyrektywą, która weszła w życie w 2008 roku, wniosek o zwrot podatku od towarów i usług z innego kraju Unii Europejskiej należy wysłać do urzędu skarbowego w kraju siedziby, któremu podlega dany przedsiębiorca. Krajowy organ sprawdza podstawowe informacje na temat podatnika wnioskującego o zwrot oraz informacji, które znajdują się we wniosku. Na zakończenie procesu weryfikacyjnego oraz przesłanie wniosku dalej do odpowiedniego kraju zwrotu, urząd skarbowy ma 15 dni.

Czy można wnioskować o zwrot podatku VAT z Chorwacji częściej niż raz w roku?

Tak, poza wnioskiem całorocznym można złożyć wnioski obejmujące takie okresy jak:
- I kwartał,
- II kwartał,
- III kwartał,
- IV kwartał,
- I półrocze,
- II półrocze,
- I-III kwartał,
- II-III kwartał,
- II-IV kwartał.

Jaka wysokość kwoty VAT daje możliwość ubiegania się o zwrot VAT z Chorwacji?

Jeśli zależy nam na ubieganiu się o zwrot VAT częściej niż raz w roku, to minimalna kwota VAT ze wszystkich dokumentów musi wynieść 3.100,00 HRK. W przypadku nieponoszenia tak wysokich kosztów, wystarczy 400,00 HRK do złożenia wniosku całorocznego.

Jakie towary i usługi kwalifikują się do zwrotu podatku VAT z Chorwacji?

Koszty jakie zostały poniesione na terenie Chorwacji muszą mieć bezpośredni związek z wykonywaną działalnością gospodarczą. W przypadku firm transportowych będą to przykładowo koszty związane z zakupem paliwa, opłat drogowych oraz napraw.

Czy można ubiegać się o zwrot VAT z Chorwacji na podstawie paragonów?

Niestety do wniosku o zwrot podatku VAT z Chorwacji mogą zostać uwzględnione wyłącznie faktury VAT z pełnymi danymi nabywcy. Zwykłe paragony nie są akceptowane przez chorwacki urząd.

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę