Jak zawnioskować o zwrot VAT z Finlandii?

Aby odzyskać VAT za koszty poniesione na terenie Finlandii, wystarczy złożyć elektroniczny wniosek oparty o procedurę VAT-REFUND.

Zwrot VAT z Finlandii

Jaka stawka VAT jest stosowana w Finlandii?

24% - podstawowa stawka podatku VAT,
10%, 14% - obniżone stawki podatku VAT.

Ile czasu trzeba czekać na zwrot VAT z fińskiego urzędu?

Na wydanie decyzji dotyczącej wniosku o zwrot VAT z Finlandii zagraniczny organ ma 4 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Jeśli do rozpatrzenia wniosku fiński urzędnik będzie potrzebował dodatkowe informacje i dokumenty, o które poprosi wnioskującego, czas na rozpatrzenie wniosku wydłuży się automatycznie o kolejne 2 miesiące.

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Czy jeśli spełnia się wymagania do zawnioskowania o zwrot VAT z Finlandii to urząd może odrzucić wniosek?

Niestety, pomimo spełnienia warunków jakie musi spełnić podmiot w procedurze VAT-REFUND, urząd zagraniczny ma prawo do odrzucenia wniosku. Jednym z najczęstszych powodów, dla których unijne urzędy wydają negatywne decyzje, jest brak lub niekompletna odpowiedź na wezwanie urzędu dotyczącego dodatkowych informacji do wniosku.

Czy można uzyskać zwrot podatku VAT z Finlandii tylko na podstawie paragonu?

Na szczęście urząd fiński nie wymaga faktur VAT do zwrotu VAT. Respektuje on paragony niezależnie od kwoty zakupu.

Czy jest jakaś minimalna kwota, o którą można zawnioskować?

Tak, aby wniosek o zwrot VAT z Finlandii kwalifikował się do rozpatrzenia, wnioskowana kwota musi wynieść minimum 400 € w przypadku wniosków, za bieżący rok lub 50 € dla wniosku za cały ubiegły rok kalendarzowy.

Ile razy w roku można zawnioskować o zwrot podatku VAT z Finlandii?

Wnioski można składać w okresach kwartalnych lub całorocznych. Warto wiedzieć, że kwartały można łączyć ze sobą i tym samym złożyć wniosek za I półrocze, czy też I-III kwartał danego roku.

Czy za zakup każdej usługi i towaru można uzyskać zwrot VAT z Finlandii?

​Nie każdy towar zostanie przyjęty przez urząd do zwrotu. Transakcja musi mieć charakter biznesowy. Kod PKD prowadzonej działalności gospodarczej musi odpowiadać charakterowi zakupu.

Czy procedura ubiegania się o zwrot podatku VAT z Finlandii wyróżnia się na tle innych krajów UE?

Na szczęście wnioskowanie opiera się na tych samych zasadach jak w pozostałych krajach. Wnioskujący o zwrot wysyła elektronicznie wniosek o zwrot podatku od towarów i usług do swojego urzędu skarbowego. Tam wniosek podlega wstępnej weryfikacji. Urzędnik dodatkowo sprawdza czy wnioskujący był czynnym podatnikiem VAT w okresie wskazanym w deklaracji. Po tych czynnościach wniosek w terminie 15 dni zostaje przekazany do Finlandii.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Czy można zawnioskować o zwrot VAT z Finlandii mając siedzibę na terenie tego kraju?

Nie, jednymi z podstawowych warunków jakie musi spełniać wnioskodawca jest brak posiadania siedziby w kraju, w którym ubiega się o zwrot podatku, oraz bycie czynnym podatnikiem VAT w okresie, który obejmuje daty z dokumentów uwzględnionych we wniosku.

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę