Zwrot VAT z Węgier

Zwrot VAT z Węgier

Czy można otrzymać zwrot VAT z Węgier?

Jak najbardziej!

Jeśli, jako firma zarejestrowana w Polsce, ponosisz koszty na terenie Węgier, możesz wnioskować o zwrot podatku VAT (a w zasadzie AFA, co jest skrótem od Altalanos Forgalmi Ado) zawartego w zakupionych tam usługach, czy produktach.

Podatek VAT na Węgrzech stanowi najwyższą stawkę w całej Unii Europejskiej (podstawowa stawka wynosi aż 27%), chętnie pomożemy Ci go odzyskać!

Kto może wnioskować o zwrot podatku VAT (AFA) z Węgier?

Aby ubiegać się o zwrot podatku AFA z Węgier, składając wniosek VAT-REF, należy być czynnym podatnikiem VAT na terenie Polski. W okresie poniesienia kosztów na terenie Węgier, dana firma nie może być zarejestrowana jako podatnik w tym kraju, ani mieć siedziby na jego terenie.

Jak często i o jaką kwotę VAT (AFA) można wnioskować do Węgier?

Wnioski o zwrot VAT z Węgier, jak i z większości krajów Unii Europejskiej, można składać kwartalnie lub łącząc te kwartały.

Składając wniosek VAT-REF można ubiegać się o zwrot VAT za okresy: I kwartał, II kwartał, III kwartał, IV kwartał, I półrocze, II półrocze, I-III kwartał, II-IV kwartał, II-III kwartał, okres całego roku.

Dla wniosków całorocznych, zgodnie z Dyrektywą określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku VAT, minimalna kwota wymagana do złożenia wniosku wynosi 50  € lub równowartość tej kwoty w innej walucie - w  przypadku Węgier jest to 13.000,00 HUF. Dla wniosków za krótszy okres, wymagana kwota do złożenia wniosku wynosi 400 €, w przypadku Węgier 100.000,00 HUF.

Co ważne, termin na złożenie wniosków za rok poprzedni przepada bezpowrotnie 30 września.

Gdzie składa się wniosek o zwrot podatku VAT z Węgier?

Wniosek o zwrot podatku VAT (AFA) z Węgier w pierwszej kolejności składany jest do urzędu skarbowego właściwego dla danej działalności gospodarczej (urzędu, pod który podlega dana firma ubiegająca się o zwrot VAT).

Zadaniem urzędu skarbowego jest weryfikacja podstawowych informacji zawartych we wniosku VAT-REF, a następnie przekazanie wniosku do kraju zwrotu - w tym wypadku Węgier. Urząd skarbowy ma na przekazanie wniosku 15 dni.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Za co (za jakie produkty/usługi) można odzyskać podatek VAT (AFA) z Węgier?

Wnioski VAT-REF o zwrot podatku z Węgier można składać z dokumentów dot. zakupionych towarów i usług, do których został naliczony podatek VAT (AFA) na terenie Węgier.

Można ubiegać się o zwrot podatku VAT za wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli np. opłaty drogowe, wynajem środków transportu, noclegi, czy naprawy. Jeśli cena paliwa na Węgrzech jest dla nas atrakcyjniejsza, to za VAT zawarty w kosztach oleju napędowego również można uzyskać zwrot. Niestety, Węgry jako kraj zwrotu nie akceptują kosztów poniesionych na usługi gastronomiczne oraz opłaty drogowe dla samochodów o masie całkowitej poniżej 3,5 t.

Należy mieć na uwadze, że wnioskując o zwrot VAT z Węgier, nie można być zarejestrowanym jako podatnik na terenie tego kraju.

Jakich dokumentów wymaga urząd węgierski do złożenia wniosku o zwrot VAT?

Aby móc złożyć wniosek o zwrot podatku VAT (AFA), dokumentem, potwierdzającym nabycie produktów i/lub usług musi być faktura z pełnymi danymi nabywcy, czyli firmy wnioskującej o zwrot podatku VAT. Należy poprosić sprzedawcę o wystawienie dokumentu "Számla", wtedy mamy pewność, że urząd węgierski zaakceptuje je we wniosku.

Urząd węgierski zajmujący się zwrotem podatku VAT (Nemzeti Adó-és Vámhivatal) niestety nie respektuje paragonów we wnioskach VAT-REF.

Ile wynosi stawka VAT (AFA) na Węgrzech?

27% - podstawowa stawka (ta stawka dotyczy m.in. kosztów paliwa i opłat drogowych) 5%, 18% - obniżone stawki, mające zastosowanie np. w usługach hotelarskich, czy usługach gastronomicznych

Ile trwa zwrot podatku VAT z Węgier?

Termin wydania decyzji, od daty otrzymania wniosku przez urząd węgierski, wynosi 4 miesiące. W trakcie rozpatrywania wniosku, urząd węgierski może poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów lub informacji - wówczas termin rozpatrzenia wniosku przedłuża się o kolejne 2 miesiące.

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę