Jak odzyskać VAT z Bułgarii?

Zwrot podatku VAT z Bułgarii

Ponosiłeś w ostatnim czasie koszty na terenie Bułgarii związane z wykonywaną działalnością? Nie trać i odzyskaj zawarty w nich podatek VAT!

Jakie warunki należy spełnić aby zawnioskować o zwrot VAT z Bułgarii?

Przede wszystkim należy prowadzić działalność gospodarczą w jednym z krajów Unii Europejskiej. W okresie, który zostanie podany we wniosku, trzeba być czynnym podatnikiem VAT. Poza tym trzeba potwierdzić, iż nie jest się zarejestrowanym jako podatnik na terenie Bułgarii oraz, że nie firma nie posiada tam siedziby

O jaką minimalną kwotę i jak często można zawnioskować o zwrot podatku VAT z Bułgarii?

Aby złożyć wniosek o zwrot VAT z Bułgarii za okres krótszy niż rok, minimalna kwota VAT ze wszystkich rachunków musi wynieść 100,00 BGN. W przypadku wniosków za krótszy okres minimalna kwota wzrasta do 800,00 BGN. Ubiegać się o zwrot podatku VAT z Bułgarii można w okresach kwartalnych bądź za cały rok. Istnieje również możliwość łączenia ze sobą kwartałów, tak więc okres wniosku może przykładowo zacząć się w styczniu i skończyć we wrześniu.

Ile trzeba czekać na zwrot podatku VAT z Bułgarii?

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, urząd bułgarski ma 4 miesiące na rozpatrzenie otrzymanego wniosku o zwrot podatku VAT. Jeśli ubiegający się o zwrot otrzyma wezwanie z prośbą o przesłanie dodatkowych dokumentów, termin ten może przedłużyć się o dodatkowe 2 miesiące.

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Gdzie należy złożyć wniosek o zwrot VAT z Bułgarii?

W pierwszej kolejności, wniosek o zwrot podatku VAT z Bułgarii powinien trafić do polskiego urzędu skarbowego. Po weryfikacji podstawowych informacji na temat wnioskodawcy i samego wniosku, urząd do 15 dni przekazuje wniosek do odpowiedniego kraju zwrotu, w tym przypadku Bułgarii.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Za jakie towary i usługi można odzyskać podatek VAT z Bułgarii?

W każdym składanym wniosku o zwrot podatku VAT z Bułgarii można uwzględnić koszty jakie poniesiono zgodnie z rodzajem wykonywanej działalności gospodarczej. Nie ma możliwości odzyskania podatku za wydatki prywatne, nawet jeśli prowadzi się działalność gospodarczą.

Jak wysoka jest stawka VAT w Bułgarii?

20% - podstawowa stawka podatku VAT (dotyczy np. paliw).
9% - obniżona stawka VAT.

Czy mogę uwzględnić we wniosku paragony i faktury?

Niestety urząd bułgarski nie respektuje do zwrotu paragonów. We wniosku o zwrot VAT z Bułgarii muszą znaleźć się wyłącznie faktury z pełnymi danymi zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy.

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę