Zwrot VAT z Danii

Zwrot podatku VAT z Danii

Jak można ubiegać się o zwrot VAT z Danii?

Jeśli koszty poniesione na terenie Danii były związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, można odzyskać zawarty w nich podatek VAT!

Jakie towary i usługi kwalifikują się do zwrotu VAT z Danii?

Podstawową zasadą aby otrzymać zwrot podatku VAT z Danii jest to, aby zakupione towary lub usługi były kosztami firmowymi, a nie prywatnym wydatkiem. Przykładowo, dla firmy transportowej będą to wydatki związane z paliwem czy naprawą. Ważne jest aby na fakturach i paragonach było rozbicie sumy na podatek oraz kwotę netto lub oznaczenie stawki jaką została opodatkowana dana usługa bądź towar.

Jakie okresy może obejmować wniosek o zwrot VAT z Danii?

Najdłuższy możliwy do wprowadzenia we wniosku okres to cały rok kalendarzowy. Najczęściej natomiast można wnioskować w okresach kwartalnych. Możliwe jest również łączenie kwartałów, np. w półrocze.

Jaka jest stawka VAT Danii?

25% - podstawowa stawka (stawka stosowana m.in. do kosztów paliwa).
W Danii nie stosuje się obniżonych stawek podatku VAT.

Czy muszę posiadać faktury VAT do ubiegania się o zwrot VAT z Danii?

Dania należy do krajów, które do zwrotu podatku VAT nie wymagają koniecznie faktur z danymi nabywcy. Paragon za zakup danego towaru lub usługi będzie wystarczający aby otrzymać zwrot podatku VAT z Danii.

Jak szybko mogę uzyskać zwrot podatku VAT z Danii?

Standardowy czas oczekiwania na decyzję urzędu wynosi 4 miesiące. W przypadku kontroli duńskiego urzędu, okres ten może wydłużyć się o kolejne 2 miesiące.

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Czy każdy może ubiegać się o zwrot VAT z Danii?

Prawo do ubiegania się o zwrot podatku VAT z Danii przysługuje temu przedsiębiorcy, który w okresie wskazany we wniosku o refundację, był czynnym podatnikiem VAT. Dodatkowo należy również nie posiadać siedziby przedsiębiorstwa lub oddziału na terenie kraju, w którym ubiegamy się o zwrot, w tym przypadku Danii.

Gdzie w pierwszej kolejności trafia wniosek o zwrot podatku VAT z Danii?

Zgodnie z najnowszymi przepisami unijnymi, wniosek VAT-REF nie jest wysyłany bezpośrednio do kraju zwrotu, ale wpierw do polskiego urzędu skarbowego, któremu podlega wnioskodawca. Krajowy organ skarbowy sprawdza podstawowe informacje na temat otrzymanego wniosku o zwrot VAT z Danii i do 15 dni przekazuje go do zagranicznego urzędu.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Jaką kwotę VAT muszę wykazać z rachunków aby ubiegać się o zwrot VAT z Danii?

Jeśli zależy nam na złożeniu wniosku za okres krótszy niż rok, kwota VAT musi wynieść łącznie minimum 3.000,00 DKK.
Dla wniosku całorocznego wymagana kwota spada do 400,00 DKK.

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę