Jak odzyskać VAT z Hiszpanii?

​Czy można odzyskać VAT z Hiszpanii?

​Oczywiście! Jeśli prowadzisz firmę, która ponosi koszty za granicą (w tym przypadku w Hiszpanii), możesz ubiegać się o zwrot podatku VAT (IVA) zawartego w tych kosztach.

Czy muszę spełnić jakieś warunki, żeby ubiegać się o zwrot VAT z Hiszpanii?

Możliwość wnioskowania o zwrot podatku VAT (w tym przypadku: Impuesto sobre el Valor Anadido, czyli IVA) przysługuje przedsiębiorcy (osobie prowadzącej działalność gospodarczą lub spółce), który jest czynnym podatnikiem VAT i poniósł koszty na terenie Hiszpanii związane z prowadzoną działalnością. Dana firma (wnioskodawca) nie może być zarejestrowana jako podatnik na terenie Hiszpanii.

Jakie dokumenty muszę posiadać, aby złożyć wniosek o zwrot VAT z Hiszpanii?

Podstawą do złożenia wniosku o zwrot VAT z Hiszpanii (ale również każdego innego kraju zwrotu) są dokumenty potwierdzające zakup danego produktu/usługi. Urząd hiszpański (Agencia Tributaria) wymaga prawidłowo wystawionych faktur (z kompletnymi danymi nabywcy), aby móc zawnioskować o zwrot VAT.

Na dokumentach musi być wyszczególniony naliczony podatek VAT (IVA) w stawce podstawowej (21%) lub obniżonej (10%, 4%).

Zdarza się, że hiszpański urząd, w trakcie rozpatrywania złożonego wniosku o zwrot VAT, prześle prośbę o dosłanie dodatkowych dokumentów i informacji.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Gdzie złożyć wniosek o zwrot VAT z Hiszpanii?

Każdorazowo wniosek o zwrot VAT z Hiszpanii (jak i z każdego innego kraju) musi zostać wysłany do urzędu skarbowego właściwego dla danej działalności gospodarczej.

Dany urząd skarbowy weryfikuje podstawowe dane na temat firmy, a następnie przekazuje wniosek do urzędu zajmującego się zwrotem podatku VAT w Hiszpanii (Agencia Tributaria).

Należy zwrócić uwagę, że składając wnioski o zwrot VAT z tytułu poniesionych kosztów na Wyspach Kanaryjskich lub Melilla mimo, że są to wspólnoty autonomiczne Hiszpanii to w kategoriach podatkowych cieszą się dużą autonomią oraz odrębnymi stawkami VAT - wnioski muszą być składane bezpośrednio do tych regionów.

Ile wynosi VAT (IVA) w Hiszpanii?

21% - podstawowa stawka (dotyczy m.in. paliwa, opłat drogowych)
4%, 10% - obniżone stawki (mają zastosowanie np. w usługach hotelarskich)

Jaką kwotę VAT z Hiszpanii mogę odzyskać?

We wniosku uwzględnia się kwotę VAT (IVA) w stawce zastosowanej na danej fakturze (21%, 10% lub 4%) i to o tę kwotę ubiegamy się składając wniosek do urzędu hiszpańskiego.

Każdy przedsiębiorca ubiegający się o zwrot VAT z Hiszpanii ma możliwość złożenia wniosku za okres całego roku lub pojedynczego kwartału. Jeśli wniosek dotyczy kwartału, minimalna kwota, o jaką można się ubiegać, wynosi 400 €. W przypadku wniosków całorocznych, minimalna kwota, o którą można wnioskować, spada do 50 €.

Za co mogę odzyskać VAT z Hiszpanii?

​We wniosku o zwrot VAT z Hiszpanii można uwzględnić faktury za zakup paliwa, olejów, opłat drogowych, napraw, parkingów, czy noclegów.

Istotne jest, aby wszystkie poniesione koszty były związane z prowadzoną firmą, przy jednoczesnym byciu czynnym podatnikiem VAT w Polsce.

Jak długo trzeba czekać na otrzymanie zwrotu VAT z Hiszpanii?

Urząd hiszpański Agencia Tributaria (zupełnie, jak każdy inny urząd zajmujący się zwrotem podatku VAT) ma 4 miesiące na rozpatrzenie wniosku o zwrot podatku VAT, licząc od daty jego otrzymania.

Należy pamiętać o tym, że w ramach rozpatrywania wniosku, urzędnik ma prawo przesłać wezwanie dot. danego wniosku, w którym poprosi o przesłanie dodatkowych informacji i/lub dokumentów. W takim wypadku, czas na rozpatrzenie wniosku przedłuża się o kolejne 2 miesiące.

Wspomniane terminy są maksymalnymi terminami na wydanie decyzji. Niejednokrotnie zdarza się, że decyzja dot. złożonego wniosku o zwrot VAT zostaje wydana po kilku tygodniach, ale również, że urząd naruszy ustawowo określony termin - w takiej sytuacji urząd wypłaci odsetki naliczane od momentu upłynięcia 4 miesięcy.

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę