Zwrot VAT z Luksemburga

Zwrot VAT z Luksemburga

Jak mogę odzyskać podatek VAT z Luksemburga?

Jesteś właścicielem firmy zarejestrowanej w Polsce i ponosisz koszty na terenie Luksemburga? Przygotujemy za Ciebie wniosek o zwrot podatku VAT za zakupione produkty i usługi!

Ile wynosi stawka VAT (TVA) w Luksemburgu?

17% - podstawowa stawka (stawka stosowana m.in. do kosztów paliwa).
14%, 8%, 3% - obniżona stawka.

Kto może złożyć wniosek o zwrot VAT z Luksemburga?

Wymogiem do złożenia wniosku o zwrot VAT jest bycie czynnym podatnikiem VAT w okresie, którego dotyczy wniosek. Należy także pamiętać, że prawo do ubiegania się o zwrot VAT nie przysługuje firmie, która jest zarejestrowana w kraju, do którego kierowany jest wniosek.

Czy do odzyskania podatku VAT z Luksemburga wystarczą paragony?

Zwrot VAT z Luksemburga można odzyskać na podstawie paragonów pod warunkiem, że kwota brutto paragonu nie jest wyższa niż 100,00 €. Jeśli poniesiony koszt był większy, wymagana jest faktura VAT z wyszczególnionymi danymi nabywcy i sprzedawcy.

Za co można odzyskać podatek VAT z Luksemburga?

Składane wnioski o zwrot VAT z Luksemburga są przygotowywane na podstawie paragonów i faktur, na których wyszczególniony został podatek VAT. Aby towar lub usługa zostały zaakceptowane we wniosku o zwrot VAT, muszą one być powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Są to przykładowo: paliwo, oleje, opłaty drogowe, naprawy i konserwacja pojazdów, a także opłaty związane z noclegami.

Gdzie mogę złożyć wniosek o zwrot podatku VAT z Luksemburga?

Wniosek VAT-REF należy złożyć w urzędzie skarbowym, któremu podlega Twoja firma. Urząd skarbowy weryfikuje podstawowe dane we wniosku (np. status bycia czynnym podatnikiem VAT), a następnie przekazuje go do urzędu w Luksemburgu. Zgodnie z Dyrektywą 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającą zasady zwrotu podatku VAT, urząd skarbowy ma do 15 dni na przekazanie wniosku do urzędu w Luksemburgu.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Jaka jest minimalna kwota, by móc zawnioskować o zwrot VAT z Luksemburga?

W przypadku wniosków całorocznych, minimalna kwota do złożenia wniosku to 50 € (dotyczy to każdego kraju Unii Europejskiej, do którego składamy wnioski VAT-REF). W przypadku wniosków kwartalnych wymagana minimalna kwota wynosi 400 €.

Jak długo trzeba czekać na zwrot VAT z Luksemburga?

Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA, czyli urząd w Luksemburgu, który rozpatruje wnioski o zwrot podatku VAT, ma czas do 4 miesięcy na rozpatrzenie wniosku. Ten okres może zostać wydłużony do 6 miesięcy, jeśli zostaniemy poproszeni o dodatkowe dokumenty lub informacje (wniosek zostanie poddany kontroli przez urząd zagraniczny).

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Nie musisz czekać na decyzję urzędu luksemburskiego, która może być wydana nawet po 6 miesiącach. Wypłacimy Ci wnioskowaną kwotę bezpośrednio z własnych środków!
Dowiedz się więcej o usłudze Trybu Natychmiastowego.

Za jaki okres można ubiegać się o zwrot VAT z Luksemburga?

Najkrótszy okres, za który możemy złożyć wniosek o zwrot VAT z Luksemburga, to kwartał. Kwartały można ze sobą łączyć, więc możemy składać także wnioski za półrocze lub cały rok. Należy pamiętać, że termin na złożenie wniosków za rok poprzedni mija bezpowrotnie 30 września.

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę