Jak odzyskać VAT z Rumunii?

​​​Jak otrzymać zwrot VAT z Rumunii?

Każda firma zarejestrowana jako czynny podatnik VAT ma możliwość ubiegać się o zwrot podatku z innego kraju Unii Europejskiej za koszty poniesione w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli poszukujesz firmy, która złoży w Twoim imieniu wniosek o zwrot podatku VAT do Rumunii, czy jakiegokolwiek innego kraju UE - dobrze trafiłeś!

Ile wynosi stawka VAT (TVA) w Rumunii?

19% - podstawowa stawka (dotyczy np. paliwa), 9%, 5% - obniżone stawki.

Kto może wnioskować o zwrot podatku VAT z Rumunii?

O zwrot podatku VAT, a właściwie Taxa pe valoarea adaugata (TVA) może ubiegać się każdy przedsiębiorca, który ma status czynnego podatnika VAT, a siedziba jego firmy znajduje się w Polsce. Jeśli firma, która poniosła koszty na terenie Rumunii, ma również siedzibę na terenie tego kraju, niestety nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT.

Dokąd należy wysłać wniosek o zwrot VAT z Rumunii?

Celem ubiegania się o zwrot podatku VAT z Rumunii, należy złożyć wniosek VAT-REF do urzędu skarbowego, pod który podlega wnioskodawca (firma, która poniosła koszty w Rumunii). Po zweryfikowaniu podstawowych informacji przez urząd skarbowy, wniosek jest przekazywany elektronicznie do urzędu w Bukareszcie.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej działalności gospodarczej

Jakie dokumenty pozwolą ubiegać się o zwrot podatku VAT z Rumunii?

​We wniosku o zwrot VAT z Rumunii mogą być wyłącznie faktury z pełnymi danymi nabywcy. Urząd rumuński nie akceptuje uwzględniania paragonów we wnioskach VAT-REF.

Za jakie koszty poniesione w Rumunii można odzyskać VAT?

Przykładowe koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które mogą zostać uwzględnione we wniosku o zwrot VAT z Rumunii, to paliwo, opłaty drogowe, czy oleje.

Do kiedy można złożyć wniosek o zwrot VAT z Rumunii za poprzedni rok?

​Wnioski o zwrot VAT z Rumunii, jak i z każdego innego kraju Unii Europejskiej, mogą być składane wyłącznie do 30 września za rok poprzedni.

Wraz z dniem 1 października, możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT naliczonego do produktów lub usług nabytych w ubiegłym roku przepada bezpowrotnie.

Jak długo należy czekać na decyzję dot. wniosku o zwrot VAT z Rumunii?

Zgodnie z Dyrektywą, określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku VAT z krajów Unii Europejskiej, każdy urząd, w tym urząd rumuński, ma do 4 miesięcy na rozpatrzenie wniosku. Niestety, Rumunia jako kraj zwrotu nie stosuje się do tej zasady. Wnioski są rozpatrywane w przeciągu kilkunastu miesięcy - czas oczekiwania na wydanie decyzji nieraz wynosi 2 lata. ​

1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy 1. Weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy
2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu 2. Weryfikacja wniosku przez urząd w kraju zwrotu
3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu 3. Możliwa kontrola wniosku przez kraj zwrotu
4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu 4. Wydanie decyzji przez kraj zwrotu
do 15 dni
do 4 miesięcy
przedłużenie terminu
o 2 miesiące
to już!

Jaka jest minimalna kwota VAT, o zwrot której można się ubiegać?

W przypadku wniosków całorocznych minimalna kwota VAT wynosi 211,41 RON, a dla wniosków za okres krótszy niż rok 1650,00 RON.

Podane kwoty są ekwiwalentami 400 € i 50 €, które są ustalone przez Dyrektywę dla krajów zwrotu, w których obowiązuje waluta €.

Masz więcej pytań?

To zrozumiałe. Chętnie na nie odpowiemy.

skontaktuj się z nami

Nie potrzebujesz więcej informacji?

nawiąż z nami współpracę